ติดต่อสอบถาม

ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร

คุณวัชรินทร์ ฉายจอมพล  098-260-2097
คุณปภัสสร ชินชาติ  081-989-7432
คุณไอลดา ปักเกตุ  063-189-5525
Email : smenationalawards2022@gmail.com
Website www.smesnationalawards.com
Line ID : sme_2022
Facebook Fanpage : การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ

LINE OFFICIAL