ข่าวสาร

สสว. ส่งเทียบเชิญ ผู้ประกอบการ SME ร่วมประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 10

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

สสว. ฉลอง 10 ปี การประกวดรางวัล “สุดยอด SME แห่งชาติ” จับมือสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมผนึกกำลัง 16 หน่วยงานชั้นนำ เฟ้นหาสุดยอดเพชรน้ำดี ร่วมชิงรางวัล “สุดยอด SMEแห่งชาติ” ครั้งที่ 10 และรางวัล “SME Start up” ครั้งที่ 2

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 กรกฎาคม 2561

สมัครทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.smesnationalawards.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 572 (ฐิตารีย์/ thitaree@ftpi.or.th)
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 582 (อมีนา/ amena@ftpi.or.th)
ฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SME สสว. โทรศัพท์ 02-298-3205

394879 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)