ข่าวสาร

สมัครด่วน รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 นายสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ นายสุวรรณ เหรียญเสาวภาคย์ รองผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงเปิดแถลงข่าว การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 10 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 2 โดย สสว. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ซึ่งเปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 15 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

394917 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)