ข่าวสาร

สสว. เชิญผู้ประกอบการ SME ร่วมประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3

วันที่ 15 มีนาคม 2562

สสว. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ จัดงานประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 ตั้งเป้าหวังสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อเสริมฐานเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง สู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ

แบ่งการประกวดออกเป็น 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป และรางวัล SME Start up Awards  ครั้งที่ 3 สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปี เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการ SME ที่มีการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2562 

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
1. สมัครออนไลน์ หรือดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่
www.smesnationalawards.com และ SME CONNEXT
2. จัดส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ มายัง Email : smesnationalawards2019@gmail.com
หรือ โทรสาร หมายเลข 0 2954 6663 หรือส่งไปยัง สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
1025 ชั้น 15 อาคารยาคูลท์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่
นายอำพล วรธงไชย หรือ นางสาวอมีนา  ชุดไทยสง
โทรศัพท์ 08 3202 9999 หรือ 0 2619 5500 ต่อ 582
Email : smesnationalawards2019@gmail.com
Website : www.smesnationalawards.com
Line@ : @dkh7000r
Facebook Fanpage : web.facebook.com/smesnationalawards

394890 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)