ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน สำหรับผู้ประกอบการ SME” รุ่นที่ 3

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม “หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน สำหรับผู้ประกอบการ SME” รุ่นที่ 3 ภายใต้โครงการประกวด SME National Awards ปีงบประมาณ 2562 วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จ.เชียงใหม่