ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว “การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4” ณ ห้องพร้อมเพิ่มภูมิ ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563

ภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว “การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4”
ณ ห้องพร้อมเพิ่มภูมิ ชั้น 12 อาคารยาคูลท์ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563