ศูนย์ประสานงานการรับสมัคร

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ชั้น 12 -15 อาคารยาคูลท์
1025 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

ดร.ธิรินทร์ ณ ถลาง หรือ นางสาวรุ่งรวี ล้อซ้ง หรือ นายวัชชิระ แก้วเทพ
โทรศัพท์ 08 9000 3777 หรือ 0 2619 5500 ต่อ 571
Email : smesnationalawards2020@gmail.com
Website : www.smesnationalawards.com
Line@ : @dkh7000r หรือ https://lin.ee/3evsCdA
Facebook Fanpage : web.facebook.com/smesnationalawards

455792 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)