(ทำเนียบผู้ได้รับรางวัล) พิธีประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4