นิทรรศการงานประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 12 และรางวัล SME Start up ครั้งที่ 4 (วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563)