หลักสูตร การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รุ่นที่ 2

 

กำหนดการฝึกอบรม (คลิก)

แผนที่ (คลิก)

เงื่อนไขการสมัคร (คลิก)

 

สมัครอบรม (คลิก!!!)