การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 14

สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
และหลักสูตรอบรมยกระดับ SME สู่มาตรฐานสากล
และกลยุทธฝ่าวิกฤตโควิด-19 สำหรับผู้ประกอบการ SME ทั่วไป

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม วันที่ 23 มี.ค. 65

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมยกระดับ SME ไทยสู่สุดยอด SME ภายใต้โครงการประกวด MSME National Awards ปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร ปลดล็อคปัญหาระบบการจัดการในองค์กรปรับตัวอย่างไรให้เติบโต
วันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม วันที่ 24 มี.ค. 65

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมยกระดับ SME ไทย สู่สุดยอด SME ภายใต้โครงการประกวด MSME National Award ปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร Start PDPA สิ่งที่องค์กรต้องปฏิบัติ
วันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ


E-book ประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 มั่นใจสร้างรายได้และเพิ่มยอดขายธุรกิจ SME ไทย ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

SME National Awards 2021 การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

เกณฑ์ประเมินรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 และยกระดับผลิตภาพการผลิตด้วยระบบ Lean Automation

สสว. หนุนผู้ประกอบการไทยสู้โควิด จัดประกวดสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 13

SME National Awards 2021 การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

เกณฑ์ประเมินรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 และยกระดับผลิตภาพการผลิตด้วยระบบ Lean Automation

สสว. หนุนผู้ประกอบการไทยสู้โควิด จัดประกวดสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 13

Keep In Touch

LINE OFFICIAL