ยินดีต้อนรับ ผู้ประกอบการ SME

กิจกรรมภายใต้โครงการการประกวดรางวัลฯ ประกอบด้วย
1) กิจกรรมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ
2) กิจกรรมการฝึกอบรมการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการบริหารจัดการธุรกิจ

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SME จะเข้าร่วมเฉพาะกิจกรรมการประกวด หรือ กิจกรรมการฝึกอบรม หรือ เข้าร่วมทั้ง 2 กิจกรรมก็ได้

(โปรดเลือกกิจกรรมที่ท่านต้องการสมัครเข้าร่วม)


หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก !!


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวรุ่งรวี ล้อซ้ง หรือ นายวุฒินันท์  แสงพิทักษ์
โทรศัพท์ 089-000-3777
Email: smesnationalawards2020@gmail.com
www.smesnationalawards.com

366122 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)