ข่าวสาร

สุดยอด SME เพชรน้ำดีไทย 11 ปี แห่งความมุ่งมั่น สู่อนาคตที่ยั่งยืนสสว. ประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และ รางวัล SME Start up ครั้งที่ 3 มั่นใจศักยภาพผู้ได้รับรางวัล เดินหน้าพัฒนาผู้ประกอบการ SME ไทย สู่สากล

วันนี้ 21 สิงหาคม 2562 นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนต ‹‹ อ่านต่อ

สมัครอบรม หลักสูตร “ทำบัญชีและเสียภาษีอย่างไร ไม่ให้ผิดกฎหมาย” (กรุงเทพฯ) วันที่ 11 ก.ค. 62

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก) หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่ ‹‹ อ่านต่อ

สมัครอบรม หลักสูตร “เทคนิคการขอเงินกู้ สำหรับธุรกิจ Start up” (กรุงเทพฯ) วันที่ 11 ก.ค. 62

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก) หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่ ‹‹ อ่านต่อ

สมัครอบรม หลักสูตร “การนำเข้า-ส่งออก สำหรับผู้ประกอบการ Start up” (กรุงเทพฯ) วันที่ 12 ก.ค. 62

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก) หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่ ‹‹ อ่านต่อ

สมัครอบรม หลักสูตร “การขอ/ต่ออายุ ใบอนุญาตโรงงาน สำหรับธุรกิจ Start up” (กรุงเทพฯ) วันที่ 12 ก.ค. 62

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก)   หลังจากที่สมัครอบร ‹‹ อ่านต่อ

การอบรมยกระดับ SME ไทยสู่สุดยอด SME “หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างาน สำหรับผู้ประกอบการ SME” รุ่นที่ 4

นายวชิระ แก้วกอ ผอ.ฝปค. รักษาการ ผอ.กขส. ให้เกียรติกล่า ‹‹ อ่านต่อ

การอบรมยกระดับ SME ไทยสู่สุดยอด SME “หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานสำหรับผู้ประกอบการ SME” รุ่นที่ 5

การอบรมยกระดับ SME ไทยสู่สุดยอด SME “หลักสูตรการพ ‹‹ อ่านต่อ

สมัครอบรม หลักสูตร “การพัฒนาเกษตรสู่เกษตรอินทรีย์สู่มาตรฐานครัวโลก” (ชัยนาท) วันที่ 21 มิ.ย. 62

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก) หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่ ‹‹ อ่านต่อ

สมัครอบรม หลักสูตร “การตรวจประเมินภายใน ตามมาตรฐาน ISO 9001” รุ่นที่ 2 (กรุงเทพฯ) วันที่ 20 มิ.ย. 62

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก) หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่ ‹‹ อ่านต่อ

สมัครอบรม หลักสูตรแนะแนวทางการประกอบวิชาชีพ “ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน” รุ่นที่ 2 (กรุงเทพฯ) วันที่ 14 มิ.ย. 62

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก) หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่ ‹‹ อ่านต่อ

สมัครอบรม หลักสูตรแนะแนวทางการประกอบวิชาชีพ “ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” รุ่นที่ 2 (กรุงเทพฯ) วันที่ 13 มิ.ย. 62

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก) หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่ ‹‹ อ่านต่อ

สมัครอบรม หลักสูตร “การตรวจประเมินภายใน ตามมาตรฐาน ISO 9001” รุ่นที่ 1 (กรุงเทพฯ) วันที่ 11 มิ.ย. 62

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก) หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่ ‹‹ อ่านต่อ

สมัครอบรม หลักสูตรแนะแนวทางการประกอบวิชาชีพ “ผู้ตรวจรับรองแบบอาคารอนุรักษ์พลังงาน” รุ่นที่ 1 (กรุงเทพฯ) วันที่ 7 มิ.ย. 62

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก) หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่ ‹‹ อ่านต่อ

สมัครอบรม หลักสูตร “โค้ชชิ่ง SME สำหรับการก้าวสู่สุดยอด SME” รุ่นที่ 3 (กรุงเทพฯ) วันที่ 6 มิ.ย. 62

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก) หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่ ‹‹ อ่านต่อ

สมัครอบรม หลักสูตรแนะแนวทางการประกอบวิชาชีพ “ผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” รุ่นที่ 1 (กรุงเทพฯ) วันที่ 4 มิ.ย. 62

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก) หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่ ‹‹ อ่านต่อ

สมัครอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานสำหรับผู้ประกอบการ SME รุ่นที่ 5 (สงขลา) วันที่ 30 พ.ค. 62

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก) หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่ ‹‹ อ่านต่อ

สมัครอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานสำหรับผู้ประกอบการ SME รุ่นที่ 2 (ชลบุรี) วันที่ 28 พ.ค. 62

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก) หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่ ‹‹ อ่านต่อ

สมัครอบรม หลักสูตรการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานสำหรับผู้ประกอบการ SME รุ่นที่ 4 (โคราช) วันที่ 24 พ.ค. 62

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก) หลังจากที่สมัครอบรมแล้วท่ ‹‹ อ่านต่อ

การอบรมยกระดับ SME ไทยสู่สุดยอด SME หลักสูตร “โคชชิ่ง SME สำหรับการก้าวสู่สุดยอด SME “ รุ่นที่ 1

นายวชิระ แก้วกอ ผอ.ฝปค. รักษาการ ผอ.กขส. ให้เกียรติกล่า ‹‹ อ่านต่อ

วีดีโอ

356231 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)