ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรม จะต้องกรอกใบสมัคร
เข้าร่วมโครงการด้วย ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะเข้าร่วมเฉพาะกิจกรรมการฝึกอบรม
โดยไม่เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดรางวัลก็ได้

หลักสูตรสำหรับการฝึกอบรม มีดังต่อไปนี้
(โดยองค์กรเลือกอบรมได้ 1 หลักสูตร และส่งผู้แทนได้ไม่เกิน 2 คน)


1. หลักสูตร โค้ชชิ่ง SME สำหรับการก้าวสู่สุดยอด SME รุ่นที่ 1
(วันที่ 9 เมษายน 2563 ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส จ.สมุทรสาคร) – เลื่อนอบรม


2. หลักสูตร โค้ชชิ่ง SME สำหรับการก้าวสู่สุดยอด SME รุ่นที่ 2
(วันที่ 21 เมษายน 2563 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ 2000 จ.เชียงใหม่) – เลื่อนอบรม


3. หลักสูตร การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รุ่นที่ 1
(วันที่ 28 เมษายน 2563 ณ โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จ.สงขลา) – เลื่อนอบรม


4. หลักสูตร โค้ชชิ่ง SME สำหรับการก้าวสู่สุดยอด SME รุ่นที่ 3
(วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร)


5. หลักสูตร การตรวจประเมินภายในตามมาตรฐาน ISO 9001
(วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร)


6. หลักสูตร การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รุ่นที่ 2
(วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมลีโอซอร์  จ.นครราชสีมา)


7. หลักสูตร การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน รุ่นที่ 3 
(วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมวรบุรี อยุธยา รีสอร์ท & สปา  จ.พระนครศรีอยุธยา)


8. หลักสูตร โค้ชชิ่ง SME สำหรับการก้าวสู่สุดยอด SME รุ่นที่ 4
(วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมรัตนชล จ.ชลบุรี)


9. หลักสูตร โค้ชชิ่ง SME สำหรับการก้าวสู่สุดยอด SME รุ่นที่ 5
(วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล พาร์ค จ.พิษณุโลก)


 

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (คลิก!!!)

 

366121 Views สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)