การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 15
และการประกวดรางวัล MSME Provincial Champion Awards 

รางวัลสุดยอดSMEแห่งชาติยอดเยี่ยม

จากผู้สมัคร 1,000 กว่าราย ผ่านการคัดเลือก ให้เหลือเพียง 1 เดียวเท่านั้น ที่ได้รับรางวัล #สุดยอด SME แห่งชาติ ยอดเยี่ยม ครั้งที่ 14 รางวัลสูงสุดของ การประกวดในปีนี้
ขอแสดงความยินดีกับบริษัท ออลล์เวลไลฟ์ จำกัด ผู้ได้รับรางวัลสูงสุดของการประกวดในปีนี้รี

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม วันที่ 13 พ.ค. 65

ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร ยกระดับผู้ผลิตอาหาร สู่มาตรฐานสากล GHPs, HACCP, ISO22000
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมฟอร์จูน โคราช

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม วันที่ 12 พ.ค. 65

ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร สร้างทีมผู้ตรวจประเมินภายในสำหรับมาตรฐานผู้ผลิต ชิ้นส่วนยายนต์ IATF 16949 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม วันที่ 9 พ.ค. 65

ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร หลักเกณฑ์การพัฒนาองค์กรเพื่อยกระดับเข้าสู่ Primary GMP และ GMP อย.ฉบับ 420 เตรียมความพร้อมพัฒนาองค์กรสู่สากล
วันที่ 9 พ.ค. 65 ณ โรงแรมแกรนวิสต้า (เชียงราย)

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม วันที่ 29 เม.ย. 65

หลักสูตร Go Green ด้วยระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015
วันที่ 29 เม.ย. 65 ณ โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช (จ.ระยอง)

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม วันที่ 28 เม.ย 65

ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร Start PDPA สิ่งที่องค์กรปฏิบัติ
วันที่ 28 เม.ย. 65 ณ โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช (จ.ระยอง)

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม วันที่ 27 เม.ย. 65

ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร เคล็ดลับสร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจด้วยมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 และ หลักสูตร เข้าใจกลุ่มลูกค้า พิชิตเป้าหมายองค์กร
วันที่ 27 เม.ย. 65 ณ โรงแรมเจพาร์ค (จ.ชลบุรี)

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม วันที่ 20 เม.ย 65

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมยกระดับ SME ไทย สู่สุดยอด SME ภายใต้โครงการประกวด MSME National Award ปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร SMEs Excellence และร่วมฟังเสวนาในหัวข้อ “CRM อย่างไรพิชิตใจลูกค้า”
วันที่ 20 เมษายน 65 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม วันที่ 5 เม.ย. 65

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมยกระดับ SME ไทย สู่สุดยอด SME ภายใต้โครงการประกวด MSME National Award ปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร ยกระดับผู้ผลิตอาหารสู่มาตรฐานสากล (GHPs/HACCP, ISO 22000)
วันที่ 5 เมษายน 2565 ณ โรงแรม ริเวอร์ จ.นครปฐม

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม วันที่ 29 มี.ค. 65

ภาพบรรยากาศการฝึกอบรมยกระดับ SME ไทยสู่สุดยอด SME ภายใต้โครงการประกวด MSME National Awards ปีงบประมาณ 2565  หลักสูตร การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System) และเสวนาในหัวข้อ “Digital Transformation เพื่อ SME สู่สากล”
วันที่ 29 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม วันที่ 24 มี.ค. 65

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมยกระดับ SME ไทย สู่สุดยอด SME ภายใต้โครงการประกวด MSME National Award ปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร Start PDPA สิ่งที่องค์กรต้องปฏิบัติ
วันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ


ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรม วันที่ 23 มี.ค. 65

ภาพบรรยากาศ การฝึกอบรมยกระดับ SME ไทยสู่สุดยอด SME ภายใต้โครงการประกวด MSME National Awards ปีงบประมาณ 2565 หลักสูตร ปลดล็อคปัญหาระบบการจัดการในองค์กรปรับตัวอย่างไรให้เติบโต
วันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ข่าวสาร

E-book ประกาศผลรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 มั่นใจสร้างรายได้และเพิ่มยอดขายธุรกิจ SME ไทย ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

SME National Awards 2021 การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

เกณฑ์ประเมินรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 และยกระดับผลิตภาพการผลิตด้วยระบบ Lean Automation

สสว. หนุนผู้ประกอบการไทยสู้โควิด จัดประกวดสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 13

SME National Awards 2021 การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13

เกณฑ์ประเมินรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 13 และยกระดับผลิตภาพการผลิตด้วยระบบ Lean Automation

สสว. หนุนผู้ประกอบการไทยสู้โควิด จัดประกวดสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่ 13

FACEBOOK

LINE OFFICIAL

ติดต่อสอบถาม

คุณวัชรินทร์ ฉายจอมพล Tel: 098-260-2097
คุณปภัสสร ชินชาติ Tel: 081-989-7432
คุณไอลดา ปักเกตุ Tel: 063-189-5525
Email: smenationalawards2023@gmail.com